web 2.0

Bezpieczeństwo na próbach


 

Drodzy chórzysci, Szanowni Rodzice

W czasie naszych prób pracujemy z zachowaniem dystansu spolecznego, chórzyści siedzą w 1,5 odległości od siebie, a dopuszczalna ilość osób w poszczególnych salach nigdy nie jest przekroczona.

We wszystkich przestrzeniach wspólnych nosimy maseczki lub przyłbice.

Zamówiliśmy także na koszt chóru mini przyłbice dla każdego chłopca, w których będą mogli śpiewać próby, aby ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa w przypadku nieświadomego i bezobjawowego zakażenia.

Prosimy, aby także nasi chórzyści respektowali również następujące zasady:

1. W przypadku kwarantanny w szkole, lub przejścia klasy na system zdalny przez 10 dni nie uczestniczyli w naszych zajęciach.

2. Nie przychodzili przez 10 dni na proby w sytuacji podejrzenia zakażenia u kogoś z członków rodziny lub kontaktu z osobą u której wykryto COVID

3. Prosimy uczulić chłopców, aby nie pożyczali sobie wzajemnie telefonów, ani nie pochylali się nad kolegami, którzy z tych telefonów korzystają.

Postaramy się, aby nasze próby były transmitowane online, aby chorzyści na kwarantannie lub zwolnieniu chorobowym mogli w nich oczestniczyć zdalnie.