web 2.0

Opłaty miesięczne

Drodzy P.T. Rodzice,

Nasz chór jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej, w związku z brakiem koncertów, które zawsze wspomagały nasz budżet, ale także niemożliwością przeprowadzenia nowego naboru w szkołach, przez co zmniejsza się ilość uczestników zajęć. Również o blisko 50% spadły w b.r. wpływy z 1% podatku. Przewidujemy iż  rok 2020 zamknie się w naszej księgowości  wielotysięczną stratą. 

Aby zmniejszyć deficytowość naszych zajęć zmuszeni jesteśmy od stycznia 2021 podnieść opłatę miesięczną do 150 zł. Jednak przy co najmniej 2 braciach w chórze pozostanie ona na dotychczasowym poziomie.

Mamy wielką nadzieję, iż powyższa decyzja nie wpłynie na decyzję Państwa o rezygnacji z uczestnictwa Waszego Syna w zajęciach.