web 2.0

Opłaty miesięczne

Drodzy Rodzice,

na początku roku szkolnego i chóralnego sezonu artystycznego bardzo prosimy o regularne  miesięczne wpłaty . Opłata pozostaje bez zmian w wysokości 100 zł  miesięcznie, płatne na nasze konto do 15 każdego miesiąca. Opłata może być wnoszona jako darowizna na cele kultury i edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.