web 2.0

Sobota ,27 IV , DS „DZIEKANKA”

TB, 10.00-12.00. Proszę wziąć nuty Moniuszki (Litania). Prosimy o mobilizację chóru męskiego.