web 2.0

Próba, czwartek 21 VI , Dziekanka!!!

18:00-20:00

TUTTI! Proszę o obecność Rodziców niepełnoletnich Chórzystów. Odbędzie się zebranie dotyczące wyjazdów. Zebranie o 19.15.