web 2.0

Próby do Pasji w Krakowie i Salzburgu

Czwartek, 12.07 g. 17.30 – 19.00

Piątek, 13. 07 g. 17.00 – 19.00 (ZMIANA)

Niedziela, 15.07 g. 17.00 – 19.00 Na tę próbę prosimy o przyniesienie opłaty 250 zł

Poniedziałek, g. 17.00 – 18.30

DZIEKANKA, sala Elsnera 1 piętro