web 2.0

Wtorek, 17 IX, UMFC

SAKTB TUTTI, 18:00-20:00, UMFC.
Proszę pamiętać, żeby wziąć wypełnione i podpisane wnioski wizowe!