web 2.0

CHINY listopad

Szanowni Państwo, Jeszcze raz wyjaśniamy najbliższe zadania:

  1. HONGKONG:

a. Wypełnienie wniosku do Hongkongu i przesłanie go elektronicznie jako JEDEN plik PDF

b. Wypełnienie tabelki danych w pliku excel i przesłanie go elektronicznie 

      2. CHINY:

a. wypełnienie wniosku elektronicznie, wydruk, podpisanie i przyniesienie go papierowo (nie przesyłać elektronicznie na maila!!!)

      3. WSZYSCY przesłanie skanu paszportu elektronicznie (kto tego jeszcze nie zrobił).

Playlista z repertuarem do Chin 

Przed przystąpieniem do wypełnienia aplikacji wizowej, prosimy o przygotowanie w swoim komputerze elektronicznej wersji zdjęcia paszportowego. Białe tło, wymiary 472 x 356 pikseli, rozmiar nie miej niż 40 kB/

W najbliższym tygodniu chórzyści otrzymają powołanie do składu (głównego i rezerwowego) na wyjazd do Chin w dniach 14-25 listopada.

Informację przekażemy SMSem z instrukcją dalszego postępowania w kwestiach wizowych oraz pokrycia częściowych kosztów.

Powołanie do składu oznacza obowiązek uczestnictwa we wszystkich próbach oraz pilnej nauki repertuaru (wybrane pozycje będą śpiewane z pamięci). Zaniedbanie tych warunków będzie się wiązać z przeniesieniem chórzysty do obsady rezerwowej i powołaniem  z tej listy do składu głównego  kolejnego chórzysty.

Anonsujemy próby w 2 niedziele (15 i 22 września w godz. 10.30-13.30) dla przyspieszenia tempa pracy na repertuarem. 

W dodatkowych próbach nie muszą (choć mogą) uczestniczyć chórzyści nie powołani na wyjazd.

Jednocześnie informujemy, iż wyjazd do Hongkongu w orientacyjnych datach 19-26 grudnia jest również w dużym stopniu zaawansowania przygotowań. Powołanie do składu powinno zostać wysłane do Państwa do końca września.