web 2.0

NAGRANIE, 15 IX

Szanowni Rodzice!
Jutro  na nagranie na godz. 16.00 przychodzą basy i barytony. Na 17.30 soprany, alty, kontratenory i tenory. W nagraniu nie biorą udziału Chłopcy, którzy dołączyli do Chóru koncertującego od września. Miejsce: Studio Kamienica przy Alei Solidarności 93. Przypominamy – utwory na pamięć. Przypominamy również, że w czwartek Chłopcy mają wolne – zapraszamy Rodziców na zebranie na Skype. Gdyby potrzebne było zwolnienie do szkoły – proszę pisać do Pana Jakuba.