web 2.0

Próba, wtorek 21 V, UMFC

18.00-20.00,SAKTB, UMFC

Chłopcy mają zadane nauczyć się płynnie czytać nowych francuskich piosenek.

Wszystkie nowo otrzymane nuty muszą być ułożone w kolejności w segregatorach.