web 2.0

Wyjazd na obóz

Spotkanie przy PKP Stadion 22 czerwca 0 9.45.
Proszę wziąć: karty kolonijne, stroje koncertowe, nuty: Litania III Moniuszki, Missa brevis pro Defunctis, Msza Legnicka.