web 2.0

Piątek 17 I, koncerty dla szkół i próba w UMFC

1. Koncerty dla szkół w piątek (dotyczy SAK):
Spotkanie o godz. 10.30 w SP nr 34, ul. Kruczkowskiego 12B (obecnie Heberta) . Koncert o 11, następnie przechodzimy do SP nr 41, ul. Drewniana 8. Koniec – ok. 13.00. Program – kolędy: Pokłon Jezusowi; W dzień Bożego Narodzenia; Za Gwiazdą,; Święta Panienka; Z Narodzenia Pana; Nad Betlejem; Jezus Malusieńki; Gdy się Chrystus rodzi; W żłobie leży; Coś się dzieje; Wśród nocnej ciszy.
Strój: czarne spodnie i buty, koszulki chóralne pomarańczowe (bez marynarek). Chłopcy, którzy nie dostali koszulek otrzymają je w czwartek na próbie.

2. I próba z orkiestrą na sali koncertowej g. 16.15 -17.30 UMFC (SAKTB)